بانک اطلاعاتی فعالین صنعت پلاستیک کشور

facebook twitter Google+

  • نام شرکت: تأمین و قطعات و مواد شیمیایی ( طراحی - مهندسی)
  • مدیرعامل: جلیل سبحانی
  • استان: تهران
  • شهر: تهران
  • تلفن: 021-88662062/885101/878912
  • آدرس: بلوار آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، شماره 38، کدپستی: 15815-3688
  • ایمیل: spec@spec.ir
  • سایت شرکت: www.spec.ir
  • توليدات/ محصولات/ خدمات: طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
  • تاریخ ثبت: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳